Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos

www.nilevanile.com privatumo ir slapukų politika (toliau – „Politika“) numato, kokiu pagrindu kaupia, tvarko ir saugo interneto svetainės vartotojų  asmens duomenis.

Vartotojų asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik šioje Politikoje numatytais tikslais. Politika taikoma visiems Vartotojams apsilankiusiems svetainėje.

2. www.nilevanile.com renkami Vartotojų duomenys

www.nilevanile.com gali rinkti ir tvarkyti šiuos Vartotojų duomenis:

2.1. Duomenis, kuriuos Vartotojai nurodo pildydami formas, adresu https://www.nilevanile.com (toliau – „Svetainė“). Šie duomenys yra susiję su vartotojų užklausų pateikimu, kai vartotojai pateikia užklausą svetainėje, rašydami el. paštu ir pan., įskaitant vartotojo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį;

2.2. Visą susirašinėjimą tarp Vartotojų ir svetainės (svetainėje, el. paštu, Facebook paskyroje, trumposiomis žinutėmis ir kitomis ryšio priemonėmis);

2.3. Duomenis apie Vartotojų naršymo interneto svetainėje istoriją;

2.4. Vartotojo vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, kai šie duomenys yra būtini norint suteikti kokybiškas paslaugas.

2.4.Vartotojų IP adresus;

2.5. Už Bendrovei pateikiamų duomenų teisingumą ir tikrumą atsako Vartotojai.

3. Slapukai ir jų naudojimo tikslai

3.1. www.nilevanile.com  tinklalapyje naudojami slapukai (ang. cookies). Tai mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų tinklo naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuterio kietajame diske.

Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kuriuos jūsų interneto naršyklė patalpina jūsų kompiuteryje ar kitame išmaniajame įrenginyje. Jie leidžia svetainei išsaugoti tokius duomenis kaip IP adresas, naršyklės tipas, duomenis apie tai, kaip ir kur lankotės tinklalapyje, kokiomis svetainės vietomis ar prekėmis domitės labiau ir pan. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina Jums naršymą jau lankytame tinklalapyje ir supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos.

Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tokiu atveju kai kurios www.nilevanile.com tinklalapio funkcijos gali neveikti.

Taip pat naudojant slapukus automatiškai fiksuojami tinklalapio lankomumo duomenys: informacija, kiek lankytojų apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas, kokia informacija dažniau skaitoma ir pan. Tai padeda mums suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiu, ir suteikia galimybę gerinti teikiamas paslaugas, supaprastinti informacijos pasiekiamumą. Visa ši informacija yra anoniminė.

3.2. Svetainėje naudojami šie slapukai:

Slapuko pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
PHPSESSID Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius
_gid Google slapukas, naudojamas vartotojams atskirti. Įėjimo į puslapį metu 24 valandas Unikalus identifikatorius
_utma, _utmb, _utmc Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas. Daugiau informacijos žr. „Google“ svetainėje. Pirmo įėjimo į puslapį metu Atitinkamai 30 min., 6 mėn., 2 metus Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama „Google Analytics“.
_utmz Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Pirmo įėjimo į puslapį metu Iki naršyklės uždarymo Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.
UID Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID). Pirmo įėjimo į puslapį metu Iki 60 dienų Unikalus identifikatorius
„Google Tag Manager“ ir „Google Analytics“ slapukai:
_dc_gtm_UA-4238681-1 Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse. Įėjimo į puslapį metu 8 val. Unikalus identifikatorius
_dc_gtm_UA-4238681-28 Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse. Įėjimo į puslapį metu 8 val. Unikalus identifikatorius
_ga Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Pirmo įėjimo į puslapį metu 2 metai Unikalus identifikatorius
_gat_UA-4238681-28 Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID). Įėjimo į puslapį metu 8 val. Unikalus identifikatorius

5. Vartotojų duomenų saugojimo terminai

5.1. Vartotojo duomenys, susiję su prekių užsakymu www.nilevanile.com, el. paštu ar kitaip, saugomi 2 metus nuo Vartotojo prekių ar paslaugų užsakymo įvykdymo dienos.

5.2. Vartotojų, kurie pateikia užklausas dėl prekių užklausos lange Svetainėje, „Facebook“ paskyroje, el. paštu ar kitomis ryšio priemonėmis, duomenys saugomi 2 metus po paskutinio vartotojo kreipimosi.

5.4. Kai popierinius ar elektroninius dokumentus įpareigoja saugoti teisės aktai (pvz. Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro įsakymais patvirtinti teisės aktai) tam tikrą laiką, tokie dokumentai saugomi ne ilgiau, negu reikalaujama.

6. Vartotojų duomenų tvarkymo tikslai

6.1. Bendrovė tvarko vartotojų asmens duomenis šiais tikslais:

6.2. paslaugų teikimo vartotojams (klientams) tikslu;

6.3. pirkimo-pardavimo sutarčių su vartotojais (klientais) sudarymo ir vykdymo tikslu;

6.4. skolų išieškojimo tikslu;

6.5. tam, kad užtikrintų, jog internetinės svetainės turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu vartotojams būdu;

6.6. paslaugų plėtros, statistinių duomenų analizės bei tikslinio rinkodaros orientavimo tikslais;

6.7. tam, kad vartotojams būtų suteikta informacija apie prekes ar paslaugas, kurių vartotojai pageidauja;

6.8. vartotojų užklausų dėl informacijos teikimo atsakymo bei administravimo tikslais;

6.9. klientų aptarnavimo kokybės tikslais;

7. Vartotojai turi šias teises:

  • Būti informuoti apie jų duomenų tvarkymą
  • Vartotojui pateikus užklausimą Bendrovei, iš jos gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jų asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams buvo pateikti jų duomenys per pastaruosius 1 metus. Informacija vartotojui pateikiama jų nurodytais el. pašto adresais ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kreipimosi dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Bendrovė teikia vartotojui 1 kartą per kalendorinius metus.
  • Pateikus užklausą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius vartotojų duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu vartotojas nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Bendrovė nedelsiant praneša Vartotojui apie jo prašymu atliktą arba neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
  • Pateikus užklausą, Vartotojas turi teisę gauti susijusius su juo asmens duomenis, kuriuos jis
  • Pateikus prašymą, Vartotojas turi teisę reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, kai asmuo nesutinka ar atšaukia sutikimą duomenų tvarkymui (teisė būti pamirštam), išskyrus atvejus kai Bendrovė negali ištrinti vartotojo duomenų dėl jų reikalingumo sutarties vykdymui ar dėl teisės aktų privalomo vykdymo.
  • Vartotojas turi teisę gauti informaciją apie jo duomenų saugumo pažeidimus. Bendrovė įsipareigoja išsiųsti pranešimą vartotojui jo el. paštu (jeigu toks Bendrovei yra žinomas) per 72 valandas nuo sužinojimo, jog vartotojo duomenims iškilo pavojus (pvz. buvo įsilaužta į tinklalapį ar pan.).
  • Visos užklausos ir prašymai, susiję su Vartotojų duomenimis, turi būti siunčiami elektroniniu paštu info@www.nilevanile.com. www.nilevanile.com atstovas, priimantis prašymą, turi teisę pareikalauti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar teisės aktų tvarka patvirtintą jo kopiją.
  • Bendrovė į Vartotojų prašymus ir užklausas atsako ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jų gavimo.

8. Politikos įsigaliojimas ir pakeitimai

8.1. Bet kokie šios Politikos pakeitimai bus pateikiami šioje Politikoje, Svetainėje ir tam tikrais atvejais apie Politikos pakeitimus vartotojai bus informuojami elektroniniu paštu.

Ši slapukų politika yra taikoma nuo jos paskelbimo tinklalapyje dienos.